Utilitzem cookies per facilitar l'ús i elaborar estadístiques. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. ->més info

Condicions Generals

Totes les compres que es realitzin a la pàgina web de www.ecobetulo.com / .cat, estan subjectes a les condicions generals exposades en aquest document. Les vendes realitzades per aquest mitjà són vendes a distància regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria.

Domicili Social

El proveïdor dels articles oferts és la societat EcoBétulo, SL, CIF: B-62.932.595, amb domicili social a Badalona (Barcelona), carrer Jaume Ribó, 31 local 1. Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Volum 34976, Foli 122, full núm B256569.

Objecte del contracte i descripció de productes i serveis

El contracte formalitzat a través de les presents condicions generals té per objecte la venda de cartutxos d'impressores, material d´oficina y papereria oferts en el lloc web www.ecobetulo.com / .cat. Les característiques dels productes oferts són les que figuren en aquesta pàgina web i s'obtenen punxant en la icona corresponent a cada article.

En el cas dels cartutxos d´impressora el nombre de pàgines correspon al web dels seus fabricants. Els cartutxos són compatibles amb les impressores especificades excepte error tipogràfic.

Preus

Els preus dels articles figuren en euros i es mostren amb l´IVA inclòs i sense. Les despeses d'enviament no estan incloses i seran per compte del client. Aquestes despeses són les indicades en la web i es detallaran en la factura.

Forma de pagament

El pagament dels articles es pot fer per algun dels següents mitjans:
1 - Mitjançant targeta: Visa, MasterCard. El pagament mitjançant targeta no meritarà despeses afegides i es realitza mitjançant les garanties de seguretat del Ciberpack de La Caixa.
2 - Transferència bancària: també pot realitzar les seves compres fent el seu ingrés previ, mitjançant transferència bancària al compte de BankCaixa 2100 -0448-66-0200151629. Els pagaments mitjançant transferència no comporten cap cost afegit.
En aquest supòsit, després de realitzar la transferència haurà d'enviar una còpia del justificant bancari per email a info@ecobetulo.com o fax al 933.893.994, per confirmar la realització de la mateixa.
En els pagaments mitjançant transferència bancària, el termini de lliurament no començarà a computar fins confirmada la transferència realitzada.
3 - Reserva Online: Amb aquesta forma de pagament fa la reserva a la nostra web per després passar a recollir per el nostre magatzem: carrer Jaume Ribó, 31, local 1 de Badalona (Barcelona) on recollirà la seva reserva mitjançant l'abonament en efectiu. No s'acceptaran pagaments amb taló ni targeta de crèdit.

Lliurament d'encàrrecs i terminis

El lliurament dels productes es realitzarà mitjançant agència de transports o correu postal.
EcoBétulo, SL enviarà els productes sol·licitats segons les dades facilitades a la fitxa de comanda, i no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades subministrades siguin inexactes o incompletes. Igualment, no assumeix ninguna responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Seran per compte del client les despeses de l'enviament fallit i la seva posterior devolució.
Les comandes s'enviaran en un termini de 24/48 hores laborals. Aquest termini començarà a comptabilitzar-se en el moment de realitzar la comanda si és abans de les 14.00 hores o l'endemà si és amb posterioritat a aquesta hora. No es tindran en compte els dissabtes, diumenges o festius a aquests efectes. En el cas que el comprador opti pel pagament mitjançant transferència bancària, el termini començarà a computar des que es confirmi la transferència.
EcoBétulo, SL no es fa responsable si el termini indicat no pogués complir per causes imputables a Correus o l'agència de transport. En el cas que en el moment de rebre el paquet, aquest presenti visibles signes de deteriorament o d'haver estat obert, comprovi el seu contingut abans de signar la seva conformitat amb la recepció. Si la comanda estigués danyada o incompleta, torni el paquet i enviï'ns un correu a info@ecobetulo.com , per tal que puguem realitzar-li un nou enviament.

Termini de validesa de l'oferta

Els preus i condicions exposats són vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta.

Dret de resolució

El pagament s'ha de fer per algun dels mitjans indicats en la condició general corresponent.
La falta de pagament per avançat al número de compte indicat quan s'hagi optat per aquesta opció, així com l'ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament donarà dret a EcoBétulo, SL, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d'exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts.
El comprador podrà desistir del contracte dins el termini de 7 dies des de la data de recepció del producte comunicant a les nostres oficines mitjançant correu electrònic a info@ecobetulo.com o trucant al Servei al client 934.644.627.
Li remetrem un informe de devolució que vostè haurà d'omplir i adjuntar a la mercaderia retornada.
En el cas que el client decideixi anul·lar la comanda un cop aquest estigui en transport , es procedirà a la devolució de l'import dels productes exceptuant les despeses d'enviament.
L'exercici d'aquest dret està condicionat al fet que els articles sobre els quals s'exercita i els seus embalatges es troben en perfecte estat (el segellat o plàstic protector han d'estar intactes) i que la seva devolució vingui acompanyada de documents acreditatius de la transacció, o d'una còpia.
El comprador haurà de córrer amb les despeses d'enviament i enviar degudament protegits per al seu transport i serà responsable pels danys que pugui patir el producte durant el seu transport fins a les nostres instal·lacions.

Garantia

Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, sent ells en tot cas qui respondran dels possibles fallades o defectes dels productes subministrats, així com les possibles conseqüències d'aquests.
El client queda obligat pels termes i condicions especificats en les garanties dels fabricants dels productes objecte de la compra a través d'EcoBétulo, SL
La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'utilització determinades pels fabricants.
EcoBétulo, S.L. no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.
EcoBétulo, SL no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats.
Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.
EcoBétulo, SL podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant.

Els productes queden fora de la garantia pels següents motius:
Si han rebut, una vegada lliurats al client, algun deteriorament per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
Si el consumible seleccionat no és el corresponent al model d'impressora en què ha estat emprat.
Si no presenta cap dels documents acreditatius de la transacció, o la seva còpia.
Si s'escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.
Els nostres productes compatibles tenen una garantia d'un any des de la data de lliurament.
Llegiu detingudament les prestacions i especificacions abans de realitzar una compra.
Les fotografies del web estan subjectes a canvis sense previ avís i son només a titol informatiu.

Protecció de dades

Per a la correcta gestió de les teves comandes i consultes, EcoBétulo, SL necessita recollir les teves dades personals. Els mateixos s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el client, atendre les consultes dels usuaris i enviar el butlletí de notícies en cas que ho accepti expressament.
Les teves dades seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal. El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel · lació dirigint-se al responsable del fitxer mitjançant un correu electrònic a info@ecobetulo.com , o per escrit a EcoBétulo, SL, carrer Jaume Ribó, 31, local 1 08911 Badalona (Barcelona).
Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de gestionar les sessions de navegació i mantenir els productes en la cistella de la compra de l'usuari. Si ho desitges pots configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el teu disc dur. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació.

Llei aplicable i fòrum

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona. Així mateix, com a entitat adherida a la Junta Arbitral de Consum en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de la Junta Arbitral Nacional de Consum. Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. En cas d'usuaris amb domicili no espanyol, les parts, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se en relació amb les mateixes.